Huizen Robijnenhof

Aan de vroegere Stationsstraat, nu bekend als de Leenderweg, werd in 1892 het Postkantoor van Valkenswaard gebouwd.
Het grondstuk naast het Postkantoor was in bezit van de erfgenamen van Adriaan Hertroys.
De toenmalige gemeente-arts dokter Dagevos kocht het betreffende perceel van de erfgenamen van Adriaan Hertroys, die daar aan het eind van de negentiende eeuw een timmerwerkplaats had staan. Daarvoor stonden op het perceel twee boerderijen waarvan er één al rond 1700 was gebouwd. Echter, volgens de koopovereenkomst bleek dat het perceel onbebouwd zou zijn. Beide boerderijen werden dus voordien al afgebroken.
Na de benoeming van dokter Dagevos tot gemeente-arts op 14 februari 1900 is gestart met de bouw van huidige villa Huize Robijnenhof op de hoek van de Kleine Markt en de tegenwoordige Leenderweg.

Voor die tijd mag de villa als “opzienbarend” genoemd worden. Het bouwwerk was in een moderne trant in Valkenswaard nog nooit vertoond en zeker niet in die afmetingen.
De meeste architecten van het einde van de negentiende eeuw pasten vaak, op hun eigen manier, de een of andere bouwstijl toe uit vroegere tijden, de zogenaamde neo-stijlen.

De uitstraling van Huize Robijnenhof is nog steeds robuust en de vergelijking met de andere bouwstijlen uit die tijd in Valkenswaard maakt dit duidelijk.

Sedert 2002 is de villa Rijksmonument.

Potters Notarissen
  • Potters Notarissen

Leenderweg 1    I    5554 CK Valkenswaard    I    040 201 28 48    I    info@pottersnotarissen.nl

© 2020 Potters Notarissen