Ondernemingspraktijk

De ondernemer ervaart Potters Notarissen als zeer service gericht, snel en dat tegen redelijke tarieven.

De oprichting van een BV of NV, de herstructurering van een onderneming, bedrijfs- en aandelenoverdrachten, statutenwijzigingen, fusie en overname: het vennootschapsrecht is vertrouwd terrein voor Potters Notarissen.
 

De keuze van de rechtsvorm van uw onderneming is heel belangrijk. Potters Notarissen helpt u bij deze keuze.

Ook als het gaat om Stichtingen of Verenigingen kunt u bij Potters Notarissen terecht.

Ons streven ? U gedegen adviseren, het traject in goede banen leiden en u daarbij zoveel mogelijk ontlasten. We werken dan ook graag nauw samen met uw accountant, uw adviseur en eventuele andere vertrouwenspersonen.
Zo zorgen we voor optimale afstemming, een snelle afwikkeling en minimale belasting voor u als ondernemer.

In een persoonlijk onderhoud kan de notaris u informeren over de gehele gang van zaken met alle van belang zijnde juridische en fiscale aspecten.

Rechtsvormen

Er zijn diverse rechtsvormen waarin u een onderneming kunt voeren. Hieronder een zeer korte opsomming van de voor- en nadelen van de verschillende rechtsvormen:

Eenmanszaak:
Voordeel: snel te realiseren, geen opstartkosten.
Nadeel: persoonlijke aansprakelijkheid, fiscaal inflexibel.

Vennootschap onder firma (VOF) of maatschap:
Voordeel: minder opstartkosten, samenwerking met anderen op maat in te richten.
Nadeel: persoonlijke aansprakelijkheid, ook voor gedrag mede-vennoot/maat

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
Voordeel: snel te realiseren, minder kans op persoonlijke aansprakelijkheid, geen startkapitaal nodig voor oprichting, (let op: wel voor starten onderneming!), fiscaal meer flexibiliteit, samenwerking met anderen op maat in te richten.
Nadeel: brengt kosten met zich.

Naamloze vennootschap:
Voordeel: snel te realiseren, minder kans op persoonlijke aansprakelijkheid, fiscaal meer flexibiliteit.
Nadeel: brengt kosten met zich, onder andere minimaal vereiste storting op aandelen.

Coöperatie:
Voordeel: snel te realiseren, minder kans op persoonlijke aansprakelijkheid, geen startkapitaal nodig voor oprichting, (let op: wel voor starten onderneming!).Nadeel: Doel moet zijn het voorzien in stoffelijke behoeften van haar leden krachtens overeenkomsten, meer regels, minder geaccepteerd in het rechtsverkeer voor kleine ondernemers, brengt kosten met zich.

Vereniging/stichting:
Nadeel: niet geschikt voor onderneming waar de ondernemer beoogt de behaalde winst voor zichzelf te kunnen besteden, daar de winst niet uitgekeerd kan worden aan de ondernemer.

Oprichting vennootschap

Hoe gaat een oprichting in zijn werk? Eerst hebben wij een bespreking met u waarbij de nodige basisgegevens worden geïnventariseerd en vervolgens de structuur van de vennootschap wordt besproken. U wordt voorzien van de nodige adviezen betreffende, naam, doel, vertegenwoordiging en verdere structuren van de vennootschap. Vervolgens wordt een ontwerp van de oprichtingsakte gemaakt en aan u gestuurd met een brief waarbij een en ander nog eens wordt toegelicht. Daarna komen wij bij elkaar en wordt de oprichtingsakte stap voor stap doorgenomen, waarbij u op de consequenties van een en ander wordt gewezen. Zodra de akte is getekend bestaat de vennootschap. Deze moet worden ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel. Daar wij dit digitaal mogen verzorgen is uw vennootschap binnen enkele uren ingeschreven, zonder dat u naar de kamer van koophandel toe hoeft. Wij reiken u ook het verplichte aandeelhoudersregister aan en uiteraard ontvangt u een afschrift van de oprichtingsakte. Ook uw adviseur ontvangt een afschrift van de akte.

Haast?
Wanneer u haast heeft met de oprichting van de vennootschap is dit binnen één werkdag te realiseren!

Dit alles voor een in de markt als zeer redelijk ervaren tarief.

Herstructurering

Voor een herstructurering heeft u een in het ondernemingsrecht gespecialiseerd notariskantoor nodig. Potters Notarissen is zo’n gespecialiseerd kantoor. Herstructurering van een onderneming kan aan de orde komen bij een overname van een onderneming. Men kan een overname doen door een andere vennootschap te kopen, of bijvoorbeeld ermee te fuseren, waarbij diverse vormen van fusie bestaan, zoals juridische fusie, aandelenfusie en dergelijke. Voorts kan een herstructurering plaatsvinden doordat anderen gaan deelnemen in de onderneming of een deel daarvan. Ook vinden herstructureringen plaats ter (her)financiering van een onderneming.

Samenwerking / overname / deelneming

Wanneer u een onderneming gaat overnemen of gaat deelnemen in een onderneming, dan wel gaat samenwerken met een andere onderneming is het van groot belang dat u ons tijdig inschakelt. Wij kunnen partijen van op maat gemaakt advies dienen in de routing van de samenwerking, de overname of deelname en de wijze waarop de samenwerking, overname of deelname kan plaatsvinden, zowel qua rechtsvorm, als welke contracten nodig zijn en waar partijen rekening mee moeten houden.

Potters Notarissen
  • Potters Notarissen

Leenderweg 1    I    5554 CK Valkenswaard    I    040 201 28 48    I    info@pottersnotarissen.nl

© 2020 Potters Notarissen